Deutsch / English
Teatrul German de stat Timișoara

Studiul actoriei

Studiul actoriei

Studiul ACTORIEI (în limba germană)

 

UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA - ROMÂNIA
Facultatea de Muzică și Teatru
Artele Spectacolului – Actorie  (limba română şi germană)
Secţia de Actorie în limba germană
Piaţa Libertãţii 1
RO - 300077 TIMIŞOARA / România

Telefon / Fax: 0040-256-592654

www.fmt.uvt.ro


Studiul pentru profesia de actor profesionist de limbă germană se realizeazã în cadrul Secţiei de Actorie în Limba Germană, Departamentul Muzică şi Artele Spectacolului – Actorie, la Facultatea de Muzică și Teatru a Universităţii de Vest Timişoara

Numărul de locuri de studiu:

 10 locuri de studiu per semestru la secţia germană (6 locuri de studiu fără taxă, 4 cu taxă)

Durata studiilor:

 trei ani (6 semestre)

Materii de studiu:

actorie (specialitate), improvizaţie, mişcare scenicã, dans, exerciţii de dicţie, voce, istoria teatrului, teoria dramei şi estetică (toate în limba germană)

Scurtă descriere: Secţia de actorie în limba germană din cadrul Facultăţii de Muzică și Teatru a Universităţii de Vest Timişoara, înfiinţată în 1992, şi-a propus ca scop de a forma actori profesionişti în primul rând pentru scenele de limbă germană din România - la Timişoara şi Sibiu. Un loc central în pregătire  îl ocupă descoperirea şi dezvoltarea personalităţii artistice prin  exerciţii de improvizaţie, transpunerea scenică de texte epice, studii de scenă şi rol cu un grad de dificultate ascendent, montări de studio şi spectacole cu public, precum şi stagii de practică teatrală. O strânsa colaborare există de mai mulţi ani cu Teatrul German de Stat din Timişoara, Centrul Cultural din Timişoara și Consulatul German din Timişoara. Profesori din spațiul de limbă germană oferă periodic proiecte și workshop-uri destinate stundeților de la secția germană de actorie.

Schimburi bilaterale şi cooperări

- schimb bilateral ERASMUS+ cu secţia de actorie de la: A-GRAZ 03, Universität für Musik und darstellende Kunst Graz; A-LINZ 17, „Anton Bruckner” Privatuniversität für Musik, Schauspiel und Tanz; A-WIEN 52, Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien; D ESSEN 02, Folkwang Universität der Künste; D-OTTERSB 02, Hochschule für Künste im Sozialen Ottersberg

- participări la festivaluri studenţeşti internaţionale şi întâlniri ale şcolilor de actorie la Berna, Chemnitz, Essen, Graz, Hanovra, Potsdam, Rostock, Viena

Producții studențești prezente la festivale internaționale

* Das unterbrochene Spiel de Tadeusz Rozewicz, Regia: conf. dr. Stefan-Andrei Darida – prezență la Theatertreffen Deutschsprachiger Schauspielstudenten, Rostock, 1999.
* Der Misanthrop de Molière. Regia: Ildikó Jarcsek-Zamfirescu - prezență la Theatertreffen Deutschsprachiger Schauspielstudenten, Potsdam, 2000.
* Endstation Ionesco, Colaj după texte de von Eugène Ionesco, selecția Rares Hontzu, Regia: Ida Gaza - prezență la Theatertreffen Deutschsprachiger Schauspielstudenten, Berna, 2001.
* Trockne Erde unendlicher Nächte, după texte de Federico Garcia Lorca, Regia: Enikö Benczö - prezență la Theatertreffen Deutschsprachiger Schauspielstudenten, Essen 2002.
* Escurial de  Michel de Gelderode, Regia: conf. dr. Stefan-Andrei Darida - prezență la Theatertreffen Deutschsprachiger Schauspielstudenten, Graz, 2003.
* Die Schmiede de Milos Nikolic, Regia: conf. dr. Stefan-Andrei Darida și Enikö Benczö - prezență la Theatertreffen Deutschsprachiger Schauspielstudenten, Hanovera, 2004.
* Die kahle Sängerin de Eugène Ionesco, Regia: conf. dr. Sütö-Udvari András – prezență la proiectul cultural „Europäische Kulturbegegnung Banat-Oberösterreich“, Grein, 2005.
*Spiomi de Lev Kazarnovskis, Regia: Simona Vintilă - prezență la NONSTOP Festival 2015, Internationales Schauspiel-Studententreffen, Chemnitz, 2015.

*Botho Strauß meets August Strindberg, Colaj după texte de A. Strindberg und B. Strauß, selecția Simona Vintilă, Regia: Simona Vintilă - participare la NONSTOP Festival 2016, Internationales Schauspiel-Studententreffen, Chemnitz, 2016.

*Lecția de Eugène Ionesco, Regia: Simona Vintilă – participare la NONSTOP Festival 2018, Internationales Schauspiel-Studententreffen, Chemnitz, 2018.

Pisica Verde de Elise Wilk, Regia: Simona Vintilă – participare la NONSTOP Festival 2019, Internationales Schauspiel-Studententreffen, Chemnitz, 2018.

 

Persoane de contact

Prof. dr. Eleonora Ringler-Pascu

eleonora.ringlerpascu@gmx.de sau eleonora.ringlerpascu@e-uvt.ro

 

Informaţii  www.fmt.uvt.ro

INFORMAŢII DE STUDIU PENTRU CETĂŢENII ROMÂNI / CETĂŢENII UE


a) Admiterea pentru anul universitar 2021/2022


Candidaţii trebuie să se prezinte la un examen de admitere în iulie  sau septembrie  (pentru aflarea datei exacte a examenului şi termenul de înscriere, adresaţi-vă la adresa www.fmt.uvt.ro)

Examenul de admitere se compune din:

     * recitare (5 poezii)

 - 1 baladă germană, 1 fabulă, 1 poezie filosofică, 1 poezie de forţă, 1 poezie lirică


      * un monolog (tragic sau comic)

      * un povestire (tragică sau comică)

De asemenea va fi testat simţul pentru muzică şi ritm. Împreună, candidaţii vor efectua exerciţii de improvizaţie, pentru a se verifica spontaneitatea şi adaptabilitatea la situaţii scenice date.

Media de la bacalaureat - pentru candidaţii ce au susţinut bacalaureatul în România - reprezintă 10 % din nota examenului de admitere.

b) Condiţii de admitere la studiu

   
    * absolvirea liceului, cu bacalaureat

    * cunoștiințe foarte bune de limbă germană, cel puţin B1

    * promovarea examenului de admitere

c) Taxe de studiu 

    * pentru cetăţenii români / cetățenii UE stă la dispoziţie un număr de locuri de studiu fără taxă (6 locuri)

    * ceilalţi candidaţi admişi pot opta, în ordinea mediilor examenului de admitere, pentru un loc de studiu cu taxă  (4 locuri, la ora actuală 10.000 RON/an).

 

INFORMAŢII DE STUDIU PENTRU CETÃŢENII STRÃINI

UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA

BIROU RELAŢII INTERNAŢIONALE (corespondență în limba engleză)

www.uvt.ro/international

·  E-mail: international@e-uvt .ro

·  Telefon: 0040-256-592324

 

Pentru informaţii suplimentare asupra Secţiei de Actorie în Limba Germană vă stăm la dispoziţie:

Prof. dr. Eleonora Ringler-Pascu

#teatrusigur