Deutsch / English
Teatrul German de stat Timișoara

Studiul actoriei

UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA – ROMÂNIA
Facultatea de Muzică și Teatru
Artele Spectacolului – Actorie în limba germană
Piața Libertății 1
RO – 300077 TIMIŞOARA / România

Telefon / Fax: 0040-256-592654

www.fmt.uvt.ro


Număr de locuri: 10 locuri de studiu / an universitar (6 locuri fără taxă, 4 cu taxă)

Durata studiilor: patru ani (8 semestre)

 

Scurtă descriere:

Specializarea Artele spectacolului – Actorie în limba germană din cadrul Facultății de Muzică și Teatru a Universității de Vest din Timișoara, înființată în 1992, și-a propus ca scop formarea de actori profesioniști pentru scenele de limbă germană din România și din spațiul de expresie germană. Un loc central în pregătire îl ocupă descoperirea și dezvoltarea personalității artistice prin  exerciții de improvizație, studii de rol, spectacole în spații convenționale și neconvenționale, precum și stagii de practică teatrală. Cadrele didactice sunt practicieni ai scenei, actori și regizori cu o experiență vastă, care promovează o legătură directă cu munca efectivă în teatru încă din timpul studenției. O strânsă colaborare există de mai mulți ani cu Teatrul German de Stat din Timișoara, Centrul Cultural din Timișoara precum și cu o serie întreagă de alte instituții de cultură din România și din străinătate. Profesori din spațiul de limbă germană oferă periodic workshop-uri destinate studenților și realizează numeroase proiecte. În centrul atenției sunt internaționalizarea, comunicarea permanentă cu școlile de teatru europene, dialogul autentic și schimbul de know how cu acestea, deschiderea totală față de nou și calitate. Printre disciplinele studiate se numără: arta actorului, improvizație, mișcare scenică, dans, dicție, voce, istoria teatrului, istoria artei, retorică și estetică (toate în limba germană).

 

Schimburi bilaterale și cooperări:

 • schimb bilateral ERASMUS+ cu: Universität für Musik und darstellende Kunst Graz; „Anton Bruckner” Privatuniversität für Musik, Schauspiel und Tanz Linz; Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien; Folkwang Universität der Künste Essen; Hochschule für Künste im Sozialen Ottersberg; Martin Luther Universität Halle-Wittenberg;
 • participări în numeroase proiecte și la festivaluri internaționale la Berna, Chemnitz, Essen, Graz, Hanovra, Potsdam, Rostock, Viena.

 

Persoană de contact: 

Conf. univ. dr. habil Alina Mazilu; alina.mazilu@e-uvt.ro; 0728116180

 

INFORMAŢII DE STUDIU

a) Admiterea


Candidații trebuie să se prezinte la un examen de admitere în iulie sau septembrie (mai multe informații despre perioada examenului și termenul de înscriere, la adresa www.fmt.uvt.ro)

Examenul de admitere se compune din:

 • recital (3 poezii): 1 fabulă, 1 poezie forță, 1 poezie lirică;
 • un monolog;
 • o povestire;
 • un cântec.

 

De asemenea, va fi testat simțul ritmic. Candidații vor efectua exerciții de improvizație pentru verificarea spontaneității și adaptabilității la situații scenice date. Media de la bacalaureat reprezintă 10% din nota examenului de admitere.

 

b) Condiții de admitere la studiu:

 • diplomă de bacalaureat;
 • cunoștințe bune de limbă germană, minim nivel B1;
 • promovarea examenului de admitere.

 

c) Taxe de studiu:

 • pentru cetățenii români / cetățenii UE și din Confederația Elvețiană există un număr de 6 locuri de studiu fără taxă;
 • ceilalți candidați admiși pot opta, în ordinea mediilor examenului de admitere, pentru un loc de studiu cu taxă  (4 locuri, la ora actuală 10.000 RON / an).

 

#teatrusigur